Deel 5: #God ontdekken

Handleidingen, bijlagen en PowerPointpresentaties


BLOK I God ontmoeten

Blok II God de Vader

Blok III God de Zoon

Blok IV God de Heilige Geest

Klik op de links om bestanden te downloaden. De pdf verschijnt in een apart venster. De ppt (PowerPointPresentatie) vindt u in uw map Downloads.