Leerplan en meer

Leerplan

Een aantal jaren komen jongeren naar catechisatie. Aan het eind van die periode wil je graag dat ze alle belangrijke onderwerpen aangeboden hebben gekregen. En liefst ook op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Het leerplan van Follow Up! geeft je daar inzicht in.

↓ Leerplan


Herhaling

De methode heeft een cyclische structuur. Dat betekent dat onderwerpen meerdere malen aan bod komen (door de jaren heen), maar dan op een andere manier of vanuit een andere invalshoek. Een thema als bidden komt dus niet eens in de zes jaar ter sprake, maar meerdere keren. En steeds op een manier die op dat moment past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de tieners. Zodat het geen saaie herhaling is, maar nieuwe inkijken biedt.

↓ Overzicht van de cyclische opbouw


Lessen op maat

Elke les bevat een ruime keus aan opdrachten en uitwerkingen van de lesstof. Het materiaal is daardoor geschikt voor lessen van 45 minuten, maar ook voor langere avonden. Uit het grote aanbod kun je een les op maat maken, door te kiezen voor de onderdelen die aansluiten bij de interesses en behoeftes van de eigen tienergroep.

↓ Stappenplan voor de voorbereiding


Gereformeerde belijdenis

Evenals de belijdenisgeschriften richt de catechese van Follow Up! zich op geloof, gebed en gebod. In Follow Up! is er aandacht voor de gereformeerde geloofsleer, de kerk en de sacramenten.
Kenmerkend voor de belijdenisgeschriften is dat ze het geloof verbinden aan het persoonlijke leven van de gelovige. Zo wordt ook in Follow Up! het geloof niet in de eerste plaats als leerstelling gepresenteerd, maar als iets dat direct te maken heeft met je eigen leven. De Bijbel zelf is vertrekpunt. In bijna elke les van Follow Up! is een passage uit de belijdenisgeschriften opgenomen (met name uit de catechismus). Hiervoor is gebruik gemaakt van een vereenvoudigde leerversie van de Heidelbergse Catechismus, opgesteld door ds. Roel Meijer.

↓ Verwijzingen naar passages uit de belijdenisgeschriften