Lesboeken

Journal 1: Geloven is...

Geloven is... Zoveel tegelijk.

Geloven gaat over God, het gaat over jezelf, over bidden, maar ook over de kerk. Met dit boek kun je het over al die onderwerpen hebben. Ga samen op zoek naar wat geloven voor jullie is.

• 12-13 jaar


Gids voor de gidsen 1: Geloven is...

Geloven is... Zoveel tegelijk.

Geloven gaat over God, het gaat over jezelf, over bidden, maar ook over de kerk. Met dit boek kun je het over al die onderwerpen hebben. Ga samen op zoek naar wat geloven voor jullie is.
Dit boek is bestemd voor de gids: de jeugdleider, mentor of catecheet. Jij trekt samen met je groep op om een voorbeeld voor ze te zijn, maar ook om met ze mee te zoeken en af en toe samen te twijfelen. Dit boek geeft je alle informatie die je nodig hebt om meetings in elkaar te zetten, met verschillende opdrachten, gespreksonderwerpen en informatie.

• 12-13 jaar


NIEUW Journal 2: Jezus is...

Jezus is...

… helemaal God. Maar ook helemaal mens. Hij is onze redder, onze koning en onze grote
broer. Met dit boek ga je samen op zoek naar wie Jezus was, hoe je Hem kan volgen en hoe de toekomst met Hem eruitziet.

• 12-13 jaar


NIEUW Gids voor de gidsen 2: Geloven is...

Jezus is...

… helemaal God. Maar ook helemaal mens. Hij is onze redder, onze koning en onze grote
broer. Met dit boek ga je samen op zoek naar wie Jezus was, hoe je Hem kan volgen en hoe de toekomst met Hem eruitziet.

Dit boek is bestemd voor de gids: de jeugdleider, mentor of catecheet. Jij trekt samen met je groep op om een voorbeeld voor ze te zijn, maar ook om met ze mee te zoeken en af en toe samen te twijfelen. Dit boek geeft je alle informatie die je nodig hebt om meetings in elkaar te zetten, met verschillende opdrachten, gespreksonderwerpen en informatie.

• 12-13 jaar


NIEUW Journal 3: Leven is...

Leven is... 

… soms heel leuk, soms een beetje rommelig. Maar altijd is God erbij. Je deelt je leven met Hem. Met dit boek ga je als groep op zoek naar hoe je je leven als christen kunt invullen en hoe je samen met God je weg kan vinden.

• 14-15 jaar


NIEUW Gids voor de gidsen 3: Leven is...

Leven is... 

… soms heel leuk, soms een beetje rommelig. Maar altijd is God erbij. Je deelt je leven met Hem. Met dit boek ga je als groep op zoek naar hoe je je leven als christen kunt invullen en hoe je samen met God je weg kan vinden.

Dit boek is bestemd voor de gids: de jeugdleider, mentor of catecheet. Jij trekt samen met je groep op om een voorbeeld voor ze te zijn, maar ook om met ze mee te zoeken en af en toe samen te twijfelen. Dit boek geeft je alle informatie die je nodig hebt om meetings in elkaar te zetten, met verschillende opdrachten, gespreksonderwerpen en informatie.

• 14-15 jaar


Deel 1: Bericht van God

Over de Bijbel, de Vader, de Zoon en de heilige Geest

Wie en hoe is God? Hij is de Vader, de Zoon en de heilige Geest, maar wat houdt dat in? Wat zou Hij van ons vinden? Hoe weet je zeker of iets waar is? Waarom zou de Bijbel helemaal kloppen?

• 12-13 jaar


Deel 2: Re:actie

Over de kerk, de wet en het gebed

In dit tweede deel van Follow Up! ontdekken jongeren hoe ze in actie kunnen komen. Er zijn namelijk verschillende manieren om met God contact te hebben. Bijvoorbeeld door een lied voor Hem te zingen, alleen of samen met anderen in de kerk. En wat dacht je van de wet? Door ons te houden aan Gods aanwijzingen maken we God en anderen blij.

• 12-13 jaar


Deel 3: Ontmoeting met Jezus

Jezus ontmoeten, toen nu en straks

In dit derde deel van Follow Up! duiken de jongeren in het Nieuwe Testament. Ze lezen over mensen die Jezus ontmoetten. Sommigen geloofden in Hem; anderen kozen ervoor Hem niet binnen te laten. In de lessen worden de jongeren aangespoord zelf op zoek te gaan naar Jezus. Hij wil graag een relatie met ons. Eenmaal komt Hij terug en dan zullen we Hem echt ontmoeten!

• 14-15 jaar


Deel 4: Jouw profiel

Jouw geloof, jouw kerk, jouw leven

Wat is het 'profiel' van een christen? Zo op het eerste gezicht heeft een christen veel dingen gemeen met een niet-christen. Is het leven van een christen eigenlijk anders? Wat hebben geloof en de kerk met ons dagelijks leven te maken?

• 14-15 jaar


Deel 5: God ontdekken

God kennen als Vader, Zoon en Geest

In deze lessen gaan de jongeren in op de vragen: waar is God? Hoe merk je dat Hij bestaat? Ze ontdekken dat God wel degelijk heel actief is. Niet alleen in het verre verleden, maar ook nu in hun wereld en hun eigen leven. Als je wilt ontdekken wie God is, kun je het beste kijken naar wat Hij doet. Wie oog krijgt voor wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest doen, gaat God vanzelf leren kennen en ervaren in zijn leven.

• 16-17 jaar


Deel 6: Verbinding maken

Over het verbond, de sacramenten, bidden en de wet

Een internetverbinding... wie kan tegenwoordig nog zonder? Even verbinding maken en je mogelijkheden zijn oneindig. God zoekt ook verbinding met ons, daar is Hij al mee begonnen toen wij maar net geboren waren. En Hij blijft ons steeds weer opzoeken. In dit boek ontdekken de jongeren wat God doet en wat zij kunnen doen om een relatie met Hem te hebben.

• 16-17 jaar


Deel 7: Veelgestelde vragen

Over jezelf, geloven, christendom en de kerk

Deze lessen gaan in op vragen die jongeren kunnen hebben over God, de kerk of het christendom. Misschien vinden ze het moeilijk om te geloven, worstelen ze met twijfel. Is het boeddhisme niet aantrekkelijker? Is de Bijbel wel betrouwbaar? Wil ik mij wel aan de regels van de kerk houden? Wanneer ben ik eigenlijk bekeerd? Dit boek daagt jongeren uit om deze vragen niet opzij te schuiven maar er volop in te duiken. Bij dit lesboek kan de groep zelf kiezen welke onderwerpen ze willen behandelen.

• 17 jaar en ouder