Handleidingen, bijlagen en PowerPointpresentaties


BLOK I De kerk

BLOK II De wet

BLOK III Het gebed

Klik op de links om bestanden te downloaden. De pdf verschijnt in een apart venster. De ppt (PowerPointPresentatie) vindt u in uw map Downloads.