Herziening

Follow Up! wordt herzien

De nieuwe, herziene versie van Follow Up! wil jongeren bereiken op hun eigen grond. Wat maken ze mee? Wat drijft ze? Wat vinden ze mooi? Wat vinden ze stom? Met deze methode willen de mentoren, jeugdleiders of catecheten een leidraad geven om samen met de jongeren te ontdekken wie ze zijn, wie God voor hen is, wat ze geloven, waarom ze geloven, hoe ze daar vorm aan kunnen geven in hun dagelijks leven, en wat hun plek is in de kerk en de wereld. Ervaren jeugdwerkers Corjan Matsinger en José Korsaan verzorgen de inhoud. De hedendaagse, frisse vormgeving is van Theresia Koelewijn.

Follow Up! omvat een complete leerlijn voor jongeren van twaalf tot zestien jaar oud, met veel ruimte voor hun eigen inbreng, gevarieerde onderwerpen en veel verschillende werkvormen, zodat je als mentor de bijeenkomsten kunt opbouwen op een manier die aansluit bij de verschillende leerstijlen en achtergronden van de jongeren in de groep. De inhoud is stevig, gaat moeilijke vragen en onderwerpen niet uit de weg.

De nieuwe versie bestaat uit zes delen. Per leeftijdsgroep (12-13, 14-15, 16-17) komen er twee delen. Je hoeft die twee niet in een vaste volgorde te gebruiken, maar je kunt zelf kijken wat op dat moment het beste bij de groep past. Elk deel bestaat uit een Gids en een Journal. De Gids is bedoeld voor de mentor en de Journal voor de jongeren. Hierin staan hun opdrachten en kunnen ze schrijven, tekenen, knippen, plakken, enzovoort. Naast de Gids en Journal is er ook een Toolbox, met daarin extra materialen die gebruikt kunnen worden bij de opdrachten. Deze is geschikt voor gebruik bij alle boeken.

Nu al verschenen:

Deel 1 Geloven is…

Het eerste deel van Follow Up! is een introductie. De groep leert elkaar en hun mentor kennen en beginnen met lessen over de Bijbel en de verschillende onderdelen daarvan, over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Ze leren nadenken over hoe ze bidden, wat voor effect dat heeft, en waarom ze naar de kerk gaan.
Geschikt voor groepen van 12-13 jaar.

Bekijk een leesfragment van Journal 1 en van Gids 1

Bestel hier Gids voor de gidsen 1
Bestel hier Journal 1

 

Deel 2 Jezus is…

Het tweede deel gaat helemaal over Jezus. De groep onderzoekt wie Jezus was als persoon, hoe ze Jezus kunnen volgen, welke belangrijke momenten in Jezus’ leven er zijn en hoe we die vieren in de kerk, hoe je Jezus kunt volgen in het dagelijks leven en tot slot blikken ze vooruit naar de Wederkomst.
Geschikt voor groepen van 12-13 jaar.

Bekijk de eerste twee hoofdstukken van Journal 2 en van Gids 2

Bestel hier Gids voor de gidsen 2
Bestel hier Journal 2

 

Deel 3 Leven is…

In het derde deel gaat de groep nadenken over wat christelijk leven inhoudt. Wat is goed leven? Wat wil God van jou als christen? Maar ze kijken ook naar zichzelf: wie zijn ze, wat willen ze, wat kunnen ze, en hoe moeten ze dat inpassen in wat God van hen vraagt? Tot slot gaat het nog over belangrijke momenten in hun leven in de kerk.
Geschikt voor groepen van 14-15 jaar.

Bekijk de eerste twee hoofdstukken van Journal 3 en van Gids 3

Bestel hier Gids voor de gidsen 3
Bestel hier Journal 3

Deel 4 Volgen is…

Het vierde deel van Follow Up verschijnt in de zomer van 2023, op tijd voor het nieuwe catecheseseizoen. Dit deel gaat over bidden: hoe praat je met God? Het gaat over volgelingen van Jezus, wie waren zij? En hoe kunnen de jongeren Hem ook volgen, door rekening te houden met de mensen en de natuur om hen heen? Daarnaast gaat het over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals seksualiteit, slavernij, klimaatverandering en vervuiling. De Bijbel is daarbij een steun en richtlijn.
Geschikt voor groepen van 14-15 jaar.

Bestel hier Gids voor de gidsen 4
Bestel hier Journal 4

Deel 5 en 6

Deel 5 en 6 zijn bedoeld voor 16-17-jarigen. Deze delen volgen in 2024. Hierin gaan de jongeren aan de slag met het ontwikkelen van een zelfstandig geloofsleven.

De Toolbox

De Follow Up! Toolbox is een doos met allerlei werkvormen die je kunt gebruiken bij besprekingen. Een duimpje, beeldkaartjes, landkaarten, stickers, etc. In de doos zitten duurzame materialen. Ook vind je er een lijst met huis-tuin-en-keukenvoorwerpen die je zélf in de doos kunt doen.

Bestel hem hier.