Welkom bij Follow-Up!

Aansprekend geloofsonderwijs

Follow Up! is een jeugdwerk-, club- of catechesemethode die aansluit bij de leefwereld van jongeren en hen wil helpen samen met hun jeugdleider een zelfstandig, doorleefd geloof te ontwikkelen.

  • Dicht bij de Bijbel – Bijbelgetrouw, met Jezus Christus in het middelpunt
  • Dicht bij het leven – Altijd een herkenbare link met het dagelijks leven
  • Dicht bij jou – Gericht op geloofsgroei voor hoofd, hart en handen

Nieuws

Sinds september 2023 komen er elke maand nieuwe aanvullende materialen op deze website bij de herziening van Follow Up. Als abonnee kan je die via de knop hieronder downloaden.

Het nieuwste aanvullende stuk gaat over Taylor Swift. Duik in de wereld van je jongeren en ontdek wie Taylor is en waarom ze zo populair is.

Het vorige stuk gaat over de heilige Geest. Rondom Pinksteren is een prachtige tijd om het over Hem te hebben: wat doet hij nou eigenlijk? Deze nieuwe meeting richt zich vooral op de kleine dingetjes waarin Hij zichtbaar wordt.

Klik hier om naar de downloads te gaan.

Ben je nog geen abonnee? Klik hier om je aan te melden.

Follow Up! wordt herzien

Bootstrap Sliders FU 2023

Follow Up! wordt herzien

De nieuwe, herziene versie van Follow Up! wil nadrukkelijk aansluiten bij de belevingswereld van jongeren van nu. Met deze methode geven auteurs Corjan Matsinger en José Korsaan de mentoren, jeugdleiders of catecheten een leidraad om samen met de jongeren te ontdekken wat ze belangrijk vinden, wat ze geloven, waarom ze geloven, hoe ze daar vorm aan kunnen geven in hun dagelijks leven, en wat hun plek is in de kerk en de wereld. De lessen zijn zo opgebouwd dat je als leider zelf een meeting kunt organiseren die past bij de groep. Er zijn verschillende, flexibel inzetbare onderdelen: gesprekken, informatie, discussieopdrachten, spellen en verschillende werkvormen.

Deel 1-4 zijn al verschenen. Aan delen 5-6 wordt gewerkt, die verschijnen rond het begin van seizoen 2024-2025.

Lees hier meer.

Over de huidige versie

Over de huidige versie

Aansprekend en eigentijds
Follow Up! is een catechese­methode die jongeren aanspreekt en aan het denken zet. Dat komt door de vormgeving, die eigentijds is en heel gevarieerd, maar ook door prikkelende opdrachten. Follow Up! is bijzonder omdat de toon niet afstandelijk en belerend is, maar direct aansluit bij de leefwereld van de jongeren zelf.

Radicaal en concreet
Centraal in de lessen staat de boodschap van het evangelie. Wat het volgen van Jezus concreet betekent in hun leef­wereld, komt steeds ter sprake.

Flexibel en compleet
Follow Up! geeft voor elke les een grote variatie aan werkvormen. Zo kun je zelf kiezen wat bij jouw groep past. Elke tiener kan op zijn eigen niveau en met zijn eigen leerstijl aan de slag. Daardoor is Follow Up! ook geschikt voor jongeren met ADHD, autisme, leerproblemen of hoogbegaafdheid.

Follow Up! bestaat uit zeven boeken (voor verschillende leeftijden), digitale handleidingen met powerpointpresentaties en filmpjes.
Voor het downloaden van de handleidingen en powerpoints is een abonnement nodig.

Follow Up! is ontwikkeld door José Korsaan en Ingrid Plantinga, met medewerking van andere theologen, pedagogen en didactici.

Abonnement

Abonnement

Voor meer inhoud bij de methode Follow Up! kan je een abonnement nemen binnen deze website. Bij de oorspronkelijke, zevendelige methode krijg je toegang tot extra handleidingen, PowerPointpresentaties en filmpjes.

Bij de herziene versie is aanvullende inhoud te downloaden bij de boeken. Die inhoud kan uit van alles bestaan: nieuwe lessen die aansluiten bij de actualiteit, extra werkvormen, artikelen om de jeugdleider verder te helpen, etc. Deze inhoud is bedoeld om de methode extra flexibiliteit te geven dan lukt met alleen boeken. Tien keer per jaar verschijnt nieuwe inhoud, gemaakt door de auteurs van de methode, José Korsaan en Corjan Matsinger. Elk stukje inhoud zal gelinkt worden aan een les uit de boeken.

Een abonnement kost €15 per jaar en kan per direct geactiveerd worden.